Onze expertise in ziekenhuizen

De grote uitdaging voor ziekenhuizen is het realiseren van  (betere) zorg met minder kosten. De druk op de financiering neemt alsmaar toe, terwijl de vraag naar kwaliteitsvolle zorg groeit. Dit is onder meer het gevolg van hogere patiëntenverwachtingen, nieuwe behandelmogelijkheden en de veranderingen in patiëntenpopulatie.

Professionaliseren, focussen op efficiëntie en het ontwikkelen van competenties, valoriseren van technologie, en uitbouwen van duurzame samenwerkingen en netwerkstructuren zijn daarbij noodzakelijk.

Laten we kennis maken

We ondersteunen ziekenhuizen bij het verbeteren van hun werking.
Ontdek onze expertises.

Netwerkstructuren

Uitbouwen en vormgeven van duurzame netwerkstructuren over de muren van ziekenhuizen heen met behulp van duidelijke strategieën,  eenduidige governance, onderbouwde samenwerkingsmodel, berekende business cases, ….

Capaciteitsplanning

Integraal aanpakken van capaciteitsvraagstukken (personeel, bedden, consultatie, spoed, operatiekwartier, …) van een ziekenhuis(netwerk) als hefboom om kosten en werkdruk te beheersen.

Kostenbeheersing

Invoeren van kostenbeheersing op verschillende niveaus (patiëntenpad, dienst, organisatie, netwerk, …) als manier om de tsunami aan uitdagingen het hoofd te bieden en als belangrijke ‘enabler’ van innovatie.

Patiëntentevredenheid

Inrichten van patiëntenpaden in functie van ‘delight’ door het betrekken van de patiënt dankzij participatie, het opzetten van digitale opvolging, het implementeren van outcome-gestuurd processen,  …

Zorglogistiek en ondersteunende diensten

Organiseren van een optimale logistiek in ziekenhuizen en verbeteren van samenwerking met de ondersteunende diensten (CSA, apotheek, labo, keuken, …).

Download de mini-guide Virtuele assistenten die de gezondheidszorg ondersteunen

Experts in ziekenhuizen

Peter Willen
Mathieu Dierick
Sarah Misplon
Sarah Misplon
Benjamin Lelubre
Benjamin Lelubre
Thomas Haspeslagh
Thomas Haspeslagh
Olivier Camaly
Siel van Renterghem
Siel Van Renterghem
Désirée Vandenberghe
Désirée Vandenberghe

Expertise in gezondheidsbeleid

We begeleiden gezondsheidszorginstellingen in het ontwikkelen, evalueren en operationaliseren van beleid en strategie.

Expertise in Value Based Healthcare

We bieden ondersteuning bij het implementeren van de verschillende pijlers van Value Based Healthcare.

Expertise in eerstelijnsgezondheidszorg

We zetten in op participatie en samenwerking doorheen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.