Ontbijtwebinars EU Green Week 2021

Decentrale en ‘zachte’ beleidsinstrumenten voor de circulaire economie

Drie dinsdagen op rij, namelijk 18 mei, 25 mei en 8 juni, organiseren Möbius Business Redesign, Vlaanderen Circulair, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de reeks ontbijtwebinars “Decentrale en ‘zachte’ beleidsinstrumenten voor de circulaire economie”. De webinarreeks is een EU Green Week 2021 Partner Event.

De circulaire economie zet ons op weg naar een koolstofneutrale en niet-vervuilende (‘zero-pollution’) samenleving. Anders ontwerpen, hergebruik en het regenereren van natuurlijke systemen zijn belangrijke principes. De circulaire weg is echter een uitdaging. Niet in de laatste plaats voor steden, regionale overheden en intergemeentelijke organisaties. Zij worden geconfronteerd met steeds complexere maatschappelijke uitdagingen en minder middelen. Om gedragsverandering bij bedrijven en burgers teweeg te brengen, kunnen zij terugvallen op ‘harde’ beleidsinstrumenten – zoals fiscale maatregelen, Vergunningverlening en wetgeving. Al zijn de zogenaamde “zachte” instrumenten minstens even belangrijk om de gewenste beleidsdoelstellingen te bereiken.
Het succes is sterk afhankelijk van de vorm van samenwerking en de wijze waarop het wordt aangepakt.

Tijdens deze reeks webinars verkennen en delen we best practices over hoe decentrale (lokale en regionale) overheden circulaire ondernemers kunnen ondersteunen en hoe ze dat op vandaag al doen, met de nadruk op ‘zachte’ beleidsinstrumenten.

Voor wie?

Bent u actief binnen een regionale of lokale overheidsorganisatie die zich bezighoudt met milieu, afval, duurzame ontwikkeling, klimaat, energie, economie, werk, etc.? Of werkt u voor een intercommunale? En wilt u actief helpen om de transitie naar een circulaire economie in uw regio of stad te realiseren? Heeft u het gevoel dat u wel wat begeleiding of inspiratie kunt gebruiken? Dan is deze reeks webinars iets voor u.

Programma

Webinar 1 – ESSENTIALS

Maak de circulaire economie concreet met ‘zachte’ beleidsinstrumenten.
(18 mei, 9.00-10.30 uur, in het Engels)

Tijdens het eerste webinar gaan we in op de rationale achter regionale en lokale (beleids)acties bij de realisatie van de circulaire economie. U maakt kennis met de essentiële bouwstenen voor deze circulaire benadering. We geven een overzicht van ‘zachte’ instrumenten die op lokaal en regionaal niveau worden ingezet ter ondersteuning van de circulaire economie, geïllustreerd met relevante cases uit Europa. Hoe werk ik bijvoorbeeld aan roadmaps, meer bewustwording, kennisdeling, coördinatie, partnerschappen en het ondersteunen van pioniers?

Sprekers: Helen Versluys (Möbius Business Redesign), Elmar Willems (Vlaanderen Circulair), Emma Borjesson (Malmö), Valerio Barberis (Prato), Nikolai Jacobi (ICLEI)

Webinar 2 – DEEP DIVES

Leer meer over uw beleidsinstrument naar keuze.
(25 mei, 9.00-10.30 uur, in het Engels)

Tijdens het tweede webinar krijgen deelnemers de gelegenheid om zich te laten inspireren en van gedachten te wisselen over enkele ‘zachte’ beleidsinstrumenten die op decentraal niveau succesvol worden ingezet om de circulaire transitie te ondersteunen. Na een korte plenaire toelichting, nodigen we u uit om deel te nemen aan een van de volgende themadiscussies:

– Circulaire hubs die circulair (en sociaal) ondernemerschap op lokaal niveau stimuleren. Deze circulaire hubs richten zich op netwerken waar stakeholders – sociale bedrijven, KMO’s en lokale overheid – elkaar ontmoeten en concrete samenwerkingen testen. U komt meer te weten over de circulaire hubs die door het Europees Sociaal Fonds/Vlaanderen Circulair worden ondersteund. Er zijn getuigenissen uit eerste hand uit Vlaanderen en Nederland.

Sprekers: Katrijn Siebens (Vlaanderen Circulair), Tony Schoen (Circulair Werkspoorkwartier Utrecht), Mieke Frans (Smart Loops Provincie Vlaams-Brabant)

– Regionale en lokale subsidiemechanismen voor circulaire economieprojecten: we bieden een blik achter de schermen van financiële steunmechanismen op regionaal en lokaal niveau. Wat is de reikwijdte en het doel van deze steun? Hoe zou u een proces ontwerpen om potentiële projecten te evalueren en te selecteren?

Sprekers: Miranda Geusens (Vlaanderen Circulair), Nicolas Moerman (Provincie Oost-Vlaanderen), Luc Spronck (Sowalfin)

– Ontwikkeling van lokale routekaarten voor gebouwen en buurten ten gunste van een circulaire economie, met het klimaatbeleid als uitgangspunt. Klimaatbeleid en smart city-beleid kunnen als hefboom fungeren voor circulaire economieprojecten. We geven voorbeelden van circulaire projecten met betrekking tot de gebouwde omgeving en energiesector die op regionaal of lokaal niveau worden opgezet in het kader van energie- en klimaatactieplannen of smart city-beleidsplannen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van Positive Energy Neighborhoods, het verhogen van het renovatietempo of het verbeteren van de capaciteit van gebouwen om zich aan te passen aan veranderende behoeften.

Sprekers: Michiel Ritzen (VITO), Maarten De Groote (VITO), Carolin Spirinckx (VITO), Julie Poppe (Mechelen), Niels Kinds (Roeselare)

Webinar 3 – WASTE MANAGEMENT INNOVATION

Innovatief afvalbeheer voor de circulaire economie door afvalintercommunales.
(8 juni, 9.00-10.30, in het Nederlands)

Voor een efficiënte organisatie van het afvalbeheer werken gemeenten in Vlaanderen samen in intergemeentelijke afvalbeheerorganisaties. We gaan in op hun bijdrage aan de circulaire transitie via ‘traditionele’ afvalbeheerinstrumenten.

Vervolgens wordt er in dialoog gegaan met enkele frontrunners zoals een circulaire start-up en een social media influencer over de gelijkenissen en verschillen tussen hun werking en die van de afvalintercommunales daar beiden wel hetzelfde doel hebben.

Sprekers: Jasper Bloemen (Glimps), Laura Van De Woestyne (Laurafromthedesert, Make Sense)

EU Green Week Webinars by Möbius

Praktische details

Wanneer: De ontbijtwebinars vinden plaats op 18 mei, 25 mei en 8 juni, van 9.00 tot 10.30 uur.

Taal: Webinars 1 en 2 zijn in het Engels, webinar 3 is in het Nederlands.

Hoe deel te nemen: Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met een link om deel te nemen aan de webinar(s).

In samenwerking met:

Contact

Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Helen Versluys

Helen Versluys

Helen Versluys

helen.versluys@mobius.eu
+32 496 47 81 39