Voorjaarssessie Zaakgericht Werken voor de overheid

Hoe effectief is uw implementatie van zaakgericht werken?

De Zaakgericht Werken meet-up zou plaatsvinden op 24 maart 2020. Echter, dienen wij de adviezen en maatregelen te volgen van het RIVM. Daarom wordt de meet-up verplaatst naar een later moment. Ter vervanging van de meet-up bieden wij geheel vrijblijvend een verkennend gesprek aan met één van onze adviseurs. U kunt hiervoor contact opnemen met Niels van Gunst via niels.vangunst@mobius.eu of +31 6 55 72 40 34.

 

Na succesvolle voorgaande edities, organiseert Möbius een inspiratiesessie rondom Zaakgericht Werken:

  • We discussiëren hoe een organisatie succesvol Zaakgericht Werken implementeert,
  • We leren hoe Zaakgericht Werken op een duurzame manier verankerd wordt,
  • We hebben interactiemetervaringsdeskundige rond Zaakgericht Werken,
  • We delen kennis en ervaring en beantwoorden vragen met deelnemers uit de publieke sector.

In deze editie, op dinsdag 24 maart 2020, gaan we op een interactieve manier aan de slag waar deelnemers uit de publieke sector de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren, en met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen van Zaakgericht Werken.

De vijf aandachtsgebieden van Zaakgericht Werken

Het invoeren van Zaakgericht Werken gaat verder dan het implementeren van een zaaksysteem:

  • Strategie: Een heldere en richtinggevende visie, welke fungeert als kapstok voor strategische keuzes in het implementatieplan.
  • Processen: Integrale processen die zoveel mogelijk gebruik maken van het zaaksysteem.
  • Structuur: Duidelijke afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden.
  • Cultuur en medewerkers: Een context die de samenwerking en elkaar stimuleert.
  • Dienstverlening: Een klantgerichte dienstverlening die vlekkeloos verloopt.

Het Möbius Maturiteitsmodel Zaakgericht Werken

Om te kunnen bepalen hoever uw organisatie staat met Zaakgericht Werken en wat u kunt doen om het nog beter te doen, heeft Möbius het Zaakgericht Werken Maturiteitsmodel ontwikkeld. Het model is ontwikkeld op basis van onze langlopende ervaring en recent uitgevoerd onderzoek. Er wordt gestart vanuit een basisniveau ‘ad-hoc management’ en vervolgens onderscheid gemaakt in 4 opeenvolgende niveaus van Zaakgericht Werken. Door het invullen van onze Quick Scan ontdekt u op welk niveau uw organisatie zich momenteel bevindt. Daarbij worden er concrete inzichten geboden om uw organisatie verder te helpen.

[component_schedule class=”tailor-5e4bb12d355ba”][/component_schedule]

Download hier onze miniguide over Zaakgericht werken

Doelgroep

Iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in het thema Zaakgericht Werken. De volgende functies behoren tot de doelgroep: afdelingshoofd/manager, gemeentesecretaris, programmamanager, projectleider, adviseur I&A, concerncontroller of een vergelijkbare functie is van harte welkom op deze bijeenkomst.

Het event is gratis. Wel vragen we u u hieronder in te schrijven en ons op de hoogte te brengen indien u door onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig kunt zijn.

Datum en locatie

Dinsdag 24 maart 2020 te ‘Newday Offices Rotterdam’ (Marten Meesweg 8 – 10, 3068 AV Rotterdam). Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij de locatie.

Contact

Mocht u praktische vragen hebben over deze bijeenkomst kunt u terecht bij Niels van Gunst via niels.vangunst@mobius.eu of +31 6 55 72 40 34 of Lennart Vinke via lennart.vinke@mobius.eu of +31 6 11 60 15 25

Programma

16.30Inloop